Priser


Høstsemesteret koster 3000,- per elev, og går over 12 undervisningsuker (10 uker for bandskolen).
Vårsemesteret koster 3750,- per elev, og går over 15 undervisningsuker (10 uker for bandskolen).

I tillegg til kursavgiften kan det forekomme noen utgifter til undervisningsmateriell. Individuell time er 30 min per uke. (Med mindre man intensiverer kurset etter avtale med lærer). Bandskolen er 50 min per uke. Man betaler kursavgift for ett semester om gangen, så dersom du ikke vil fortsette undervisningen semesteret etter, må du melde deg av før neste semester starter. Se bestemmelser for påmelding og avmelding.

Påmelding

Elevens navn (obligatorisk)

Elevens alder (obligatorisk)

Foresattes navn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Mobiltelefon

E-post (obligatorisk)

Velg undervisningstilbud (obligatorisk)

Bandskolen: velg instrument